Hand. 2:42-47 in de vertaling van George Verwer

Martin Jung

16 mrt, 2023

George Verwer is een Amerikaans-Britse zendeling en schrijver van christelijke boeken. Hij is de oprichter van Operatie Mobilisatie, een christelijke zendingsorganisatie. Hij spreekt vaak over radicaal discipelschap en gelooft dat dit de enige optie is voor mensen die geloven in Jezus.

Dit is Hand. 2:42-47 in de vertaling van George Verwer (OM):

“En de gelovigen waren van elkaar gescheiden en hadden bijna niets gemeenschappelijk. Eigenlijk vonden ze vaak dat andere gelovigen veel dingen verkeerd zagen. Zij waren op jacht naar meer bezit, vrije tijd en gezondheid, keken graag TV en hadden geen oog voor de behoeften van mensen in hun omgeving. Ze kochten steeds weer nieuwe auto’s en andere gadgets en de collectes brachten weinig op.

En één keer per week kwamen alle gelovigen bij elkaar voor de broodbreking en de geestelijken kwamen zowel voor de broodbreking als de bidstond. De bijbelbespreking was alleen maar voor de studiebollen want dat was niet echt nodig. En ze kwamen samen in hun eigen kerken want ze verschilden van inzicht over van alles en nog wat, en na de samenkomst ging iedereen snel naar zijn eigen huis.

En de rest van de week waren ze van elkaar gescheiden en hun leven was aangenaam in het gezicht van hun ongelovige buren en collega’s, die in essentie niets van hen verschilden. Zij waren materiaal rijk en verrijkt en hadden geen gebrek, maar toch hadden ze veel zorgen en ze beklaagden zich bij God over hun omstandigheden. En hun aantal nam dagelijks af”

Herkenbaar?

0 reacties

Een reactie versturen