Kom naar buiten en leer wandelen in de vrijheid van Christus!

Als u zich gevangen voelt door verslaving, angst, schuldgevoelens of andere lasten, nodigen ik u uit om uw lasten bij Jezus neer te leggen. Hij belooft in Matteüs 11:28-30: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Romeinen 8 – Geloofszekerheid

Eerst lezen Romeinen 8:1-30 [NBV] De zekerheid de geloofs 8:31-39 [NGD] 31 ¶  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32  Hoe zal Hij, die...

Lees meer

De Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God en de leer van de Bijbel is het allerhoogste gezag.
(2 Timoteüs 3:16, 2 Petrus 1:20-21)

Het nieuwe leven

Romeinen 8:1–17 1Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je 'ik' wil. 2Want doordat jullie...

Lees meer

Woorden hebben kracht

Het is al weer even geleden dat ik mijn laatste overdenking schreef maar dat is niet zonder reden. De afgelopen weken, en nog steeds, was het nog druk hier. Zo zijn onze woningen aan het renoveren...

Lees meer

Ik hoop dat deze woorden u bemoedigen en inspireren om uw vertrouwen op Jezus te stellen. Hij is degene die de verbroken ketenen kan herstellen en u een nieuw leven kan geven.
Moge u rust, hoop en bevrijding vinden in Hem!

 

 

Neem contact op

Ik wil u bemoedigen met enkele Bijbelteksten die spreken over de hoop, troost en bevrijding die Jezus biedt:

Psalm 34:19 – “De HEER is nabij wie door hem zijn gebroken van hart, hij redt wie zwaar getroffen zijn.”

2 Korintiërs 1:3-4 – “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.”

Romeinen 8:1-2 – “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.”

image-1695912970

De laatste artikelen

Het nieuwe leven

Het nieuwe leven

Romeinen 8:1–17 1Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je 'ik' wil. 2Want doordat jullie bij Hem horen, heeft 'de wet van de Geest' die levend maakt, jullie...

Lees meer
Romeinen 8 – Geloofszekerheid

Romeinen 8 – Geloofszekerheid

Eerst lezen Romeinen 8:1-30 [NBV] De zekerheid de geloofs 8:31-39 [NGD] 31 ¶  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32  Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven...

Lees meer
Woorden hebben kracht

Woorden hebben kracht

Het is al weer even geleden dat ik mijn laatste overdenking schreef maar dat is niet zonder reden. De afgelopen weken, en nog steeds, was het nog druk hier. Zo zijn onze woningen aan het renoveren en onze straat lijkt nu eerder op een bouwplaats dan op een woonerf....

Lees meer
Een stukje geschiedenis van Israël

Een stukje geschiedenis van Israël

Vanaf het jaar 70 tot 1948 had geen van de heidenvolken liefde voor het land Israël. De Romeinse periode - Tot het jaar 325 na Christus De Byzantijnse periode - Van het jaar 325 tot 614 na Christus De Perzische periode - Van het jaar 614 tot 634 na Christus De...

Lees meer
Een vrijplaats in Jezus Christus

Een vrijplaats in Jezus Christus

Hoezeer zijn we niet geneigd om over dingen heen te lezen als we aan het lezen zijn in Gods Woord. Zo werd ik jaren geleden gewezen op de vrijsteden zoals beschreven in Numeri 35. Een stukje waar je snel over heen leest maar als je je hier in verdiept blijkt er meer...

Lees meer
Vergeving en de weg naar genezing

Vergeving en de weg naar genezing

Door Martin Jung De afgelopen week zat ik een christelijke film te kijken. Ik zag daar voorbeelden van hoe wreed mensen kunnen zijn maar niet alleen in films kun je dit waarnemen. Ook in het nieuws zie je met grote regelmaat beelden voorbij komen hoe wreed mensen...

Lees meer

Brokenchains Contact Formulier