Wie ben ik?

Wie ben ik

Mijn naam is Martin, getrouwd en woon in een mooi dorpje vlakbij Alphen aan de Rijn. Ik ben op het moment van schrijven 58 jaar oud (2023). Ik heb een bewogen leven gehad en veel meegemaakt in al die jaren.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw heb ik de keuze gemaakt voor Jezus en niet lang daarna heb ik me laten dopen. Naast de vele losse Bijbelstudies heb ik ook de vier jarige cursus ETS mogen doen, iets wat ik een ieder kan aanraden.

Na twee huwelijken van respectievelijk 11 en 9 jaar ben ik in 2016 getrouwd met mijn huidige echtgenoot. Deze twee eerdere huwelijken waren 20 heftige jaren. Helaas heeft het lichamelijk ook niet echt meegezeten, naast de fybromyalgie kreeg ik in 2008 mijn eerste hartinfarct met als gevolg 5 stents. In 2010 was het echt kantje boord maar het bleef hier niet bij. Na weer een infarct in 2019 was ik in 2022 er echt bijna geweest met hartfalen tot gevolg.

Na in een evangelische gemeente te Den Haag tot geloof te zijn gekomen ben ik door diverse verhuizingen in verschillende kerken lid geweest.

Martin Jung

Martin Jung

Dit werd echt een keerpunt welk op moment van schrijven nog steeds gaande is. Flinke revalidatie op lichamelijk gebied. Maar wat nog beter is, is dat ik in september 2022  een kerk gevonden heb waar ik mij echt thuis voel.
Middels deze website wil ik de Heer, die ik van harte lief heb, groot maken en alle eer geven die Hem toekomt.

Als jij vast geketend zit aan jou oude leven dan is Jezus bij machte deze ketens te verbreken, Hij is bij machte u jou zonde te vergeven, Hij is bij machte jou een geheel nieuw leven te geven. Het enige wat daar voor nodig is, is Hem te aanvaarden als Heer en verlosser.

NIETS is voor Hem onmogelijk!!!

God is Goed en wat Hij voor mij heeft gedaan wilt Hij ook voor u doen.

Wat geloof ik?

Ik geloof dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is, en dat de leer van de Bijbel het allerhoogste gezag is (2 Timoteüs 3:16, 2 Petrus 1:20-21) Ik geloof in één God die in drie Personen bestaat: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

Ik geloof dat de mensheid speciaal werd geschapen om een relatie met God te hebben, maar dat de zonde alle mensen van God heeft afgezonderd (Romeinen 5:12, Romeinen 3:23). Ik geloof dat Jezus Christus, volledig God en toch volledig mens (Filippenzen 2:6-11), naar de aarde kwam en dat Hij aan het kruis is gestorven. Ik geloof dat Christus na Zijn kruisdood werd begraven, weer uit de dood opstond en Zich nu aan de rechterhand van de Vader bevindt, waar Hij voor altijd voor de gelovigen bemiddelt (Hebreeën 7:25). Ik geloof dat de dood van Jezus aan het kruis voldoende was om de zondeschuld van alle mensen volledig af te lossen en dat hierdoor de verbroken relatie tussen God en mens hersteld is (Hebreeën 9:11-14, Hebreeën 10:10, Romeinen 6:23, Romeinen 5:8).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16