Tel je zegeningen

Martin Jung

16 aug, 2023

Iedereen kent vast wel dit mooie lied, “Tel je zegeningen, tel ze een voor een”. Wat is het simpel om dat te doen als het goed gaat in je leven maar o zo moeilijk als het wat minder gaat. Op die slechte momenten, de momenten dat het even tegen zit. Hoe moeilijk is het dan om te zien welke zegeningen de Here God ons heeft gegeven?

Iedereen kent vast wel deze momenten. Ondanks dat het wel eens anders lijkt heeft iedere christen er wel een last van. Momenten van zwakheid, momenten waarop het tegen zit in het leven. Juist op deze momenten is het moeilijk om je zegeningen te zien of zelfs maar te tellen. Het zijn deze momenten waarop ons geloof vaak op de proef wordt gesteld. Vragen we ons dan niet af waar de Here God is? Of Hij onze gebeden hoort?

Tijdens deze periode in ons leven is het van belang dat we juist God blijven zoeken, zowel in gebed als in Gods woord. Dit valt echter niet altijd mee, zeker niet als het er op lijkt dat gebeden niet beantwoord worden. Maar worden deze gebeden niet beantwoord. Of luisteren we niet goed genoeg? Of worden we door God op de proef gesteld, is het niet zo dat de leraar zwijgt tijdens de test? Hoe dan ook is het zaak dat we blijven volharden en ons vertrouwen blijven stellen in de Here God.

Het is juist tijdens deze momenten dat het tellen van onze zegeningen zo waardevol is. Maar is het niet zo dat wij als mens geneigd zijn om zegeningen meer materialistisch te zien? Iets wat je kunt zien en vastpakken, iets waar je van kan genieten. Natuurlijk kunnen en mogen we genieten van de aardse zaken die we van God mogen ontvangen maar het gaat toch vooral om de geestelijke zegeningen die we van God mogen krijgen.

Zegeningen die we krijgen als we onze knieën buigen voor Jezus, voor Hem die het offer voor ons bracht aan het kruis op Golgotha. Ondanks dat zegeningen door de hele bijbel heen te vinden zijn worden ze in het eerste hoofdstuk in de Efeze brief heel mooi verwoord. Het worden ook wel de zeven zegeningen van Efeze genoemd. Hieronder heb ik een opsomming hiervan neergezet.

De zeven zegeningen uit Efeze 1

1 vers 4: uitverkoren

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

2 vers 5: bestemd als zonen

en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

3 vers 6: Hij heeft ons begenadigd

tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

4 vers 7: de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade

5 vers 9: het geheimenis van Zijn wil doen kennen

dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

6 vers 11: het erfdeel ontvangen

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld

7 vers 13: verzegeld met heilige geest

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is

Waar je ook op uit mag komen, een ding is heel zeker. We zijn rijk gezegend door de Heer onze God en hebben er dus genoeg te tellen, elke dag weer op nieuw. Tel uw zegeningen, tel ze een voor een.

Amen en Gods rijke zegen

0 reacties

Een reactie versturen