De tijd waarin we leven

Martin Jung

4 sep, 2023

Als ik denk aan de tijd waarin we nu leven dan denk ik ook aan de tijd van Noah en aan Sodom en Gomorra. Ook denk ik dan dat we steeds dichter naar het moment toe gaan van het moment wanneer de Here Jezus terug zal komen. We zien het aan de tekenen des tijds, aan de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Een tijd waar natuurrampen meer en meer toenemen als gevolg van een slecht rentmeesterschap van onze aarde. De verharding van de maatschappij en de mensen die elkaar eerder naar het leven staan dan elkaar liefhebben.

We leven in een tijd waarin de eigen ik steeds belangrijker aan het worden is en waarin gevoel meer en meer een waarheid aan het worden is. Absolute waarheid lijkt niet meer te bestaan of er toe doen. Ik voel het zo, dus het is waar. Een tijd waarin de seksuele identiteit steeds belangrijker wordt en er niet meer zo iets is als alleen maar man of vrouw. In plaats daarvan mag je al op zeer jonge leeftijd je naam en geslacht veranderen als je van jezelf vind dat dit anders is dan je gegeven naam of geschapen geslacht. Een tijd waarin het traditionele huwelijk tussen man en vrouw te niet wordt gedaan en elke vorm of combinatie wel lijkt te kunnen. Polygamie is nog net niet mogelijk maar wie weet gaat dat ook nog komen.

Kinderen wordt op school al op jonge leeftijd verteld dat het ok is dat mensen van hetzelfde geslacht gaan trouwen. Er zijn voorlees dagen voor kleine kinderen waarbij wordt voorgelezen uit boeken met mannen in sm kleding en vrouwen met geamputeerde borsten. Kleine kinderen wordt al gevraagd of ze niet liever een jongen of een meisje willen zijn. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd naar het gemeentehuis om daar hun gender aan te passen. Kinderen, maar ook volwassenen, zoek alternatieve kanalen om aan hormonen te komen omdat het reguliere traject hun vaak te lang duurt.

We leven in een tijd waarin we steeds minder voor onze mening mogen uitkomen als die niet is zoals maatschappelijk voorgeschreven. Doen we dit wel dan is de kans groot dat we hierop zwaar worden afgerekend of misschien wel worden aangeklaagd. We leven in een tijd waarin de wereld en alles wat er verkrijgbaar is meet een druk op de knop thuis gehaald kan worden. Zowel goede als hele slechte dingen. Verslavingen zijn veel dichter bij dan ooit. Zelfs bij de politiek of de media vraagt men zich af of het waar is wat er verteld wordt. En zo kan ik nog wel een tijd door gaan en elk stukje enorm uitdiepen.

Maar is het dan allemaal zo negatief als hierboven wordt neergezet? Als er niks goed zou zijn zou je per direct depressief worden. Hierover gesproken, het is wel zo dat er steeds mee mensen in depressiviteit verzelt raken en antidepressiva gaan slikken. Zelfmoorden lijken aan de orde van de dag. Op het nieuws is vaak niet veel goeds te lezen of te zien, oorlogen en rampen zijn er volop waar te nemen. Is het einde er van in zicht? Helaas niet. Sterker nog, het zal nog veel erger worden.

Gelukkig is er ook een keerzijde. Niet alleen de slechte en negatieve dingen zijn dicht bij maar ook zijn de goede dingen dicht bij. Nooit waren er in de geschiedenis zoveel Bijbelvertalingen of middelen om de bijbel te bestuderen beschikbaar. De mogelijkheid om te evangeliseren is vele male eenvoudiger dan toe ik net bekeerd was. Met een druk op een knop zijn vele mensen in een keer te bereiken. De vraag is dan ook niet meer wat er wel of niet maar of je er gebruik van maakt.

Tegelijkertijd zie ik de verdeeldheid toenemen, niet alleen in het land maar ook in de hedendaagse kerk. Eeuwen geleden was er maar een soort kerk, volgde je hun regels niet was je een ketter. Het was toen ook een vanzelfsprekendheid. Geloven was geen keuze maar het hoorde gewoon bij het leven. Het was gewoon zo als het was. Naar mate de tijd vorderde nam ook het aantal verschillende kerken toe. De ene groep vond het ene belangrijk en de andere groep het andere. En iedere groep meent dat zij de Bijbel op de juiste manier uitleggen. De vraag naar wat dan de juiste uitleg is, is dan ook onvermijdelijk. Maar wat is dan de juiste uitleg en bestaat die wel?

Johannes 14: 6  

Jezus zeide tot hem: ik ben de weg, en de waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Maar als de Here Jezus zegt dat “Hij de weg, de waarheid en het leven is”, is het dan niet zo dat er maar één waarheid is? En is het dan niet zo dat de Bijbel maar op één manier uitgelegd kan worden? En wie bepaald dan wat de juiste uitleg is? Kijk, nu gaat het pas interessant worden. Want wat is nu het antwoord op al deze vragen? Eigenlijk is het antwoord heel simpel en staat namelijk ook in de bijbel, dat is de Heilige Geest en niemand anders. De Heilige Geest komt na onze bekering in ons en helpt ons in ons dagelijks leven.

Geweldig toch maar is de Heilige Geest dan iets van deze tijd? Of iets wat alleen voor bijvoorbeeld protestanten beschikbaar is of was? Het antwoord op deze vraag moet met nee beantwoord worden. In de Bijbel kunnen we namelijk lezen dat op de aller eerste pinksterdag, die dag na de hemelvaart van de Here Jezus, de Heilige Geest werd uitgestort. En het is echt niet zo dat het bij die ene keer is gebleven. Vanaf die dag was en is de Heilige Geest voor iedereen beschikbaar die zijn knieën buigt voor de Heer.

Handelingen 2:1-4

  1. En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
  2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
  3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
  4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Juist nu, in deze tijd, is het belangrijker dan ooit om dicht bij God te blijven. De Bijbel lezen, bidden, de onderlinge samenkomsten bezoeken en meer. We leven nu in de tijd die heel dicht bij het moment is dat de Here Jezus Christus terug komt. Dit weten we door naar de tekenen van deze tijd te kijken. Steeds meer voorspellingen in de Bijbel lijken uit te komen maar er zijn er nog heel veel die nog moeten uitkomen. Maar we zullen nog geduld moeten hebben tot dat moment aanbreekt. En dat is misschien maar goed ook, zeker als we denken aan de mensen die we liefhebben en Jezus nog niet kennen. Dan weten we ook dat er nog veel te doen is en nog maar weinig tijd. Laten we die kostbare tijd die we nog hebben gebruiken om te getuigen en het Woord van God te verspreiden waar en wanneer we maar kunnen.

Amen

0 reacties

Een reactie versturen