Het nieuwe leven

Het nieuwe leven

Romeinen 8:1–17 1Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je ‘ik’ wil. 2Want doordat jullie bij Hem horen, heeft ‘de wet van de Geest’ die...
Romeinen 8 – Geloofszekerheid

Romeinen 8 – Geloofszekerheid

Eerst lezen Romeinen 8:1-30 [NBV] De zekerheid de geloofs 8:31-39 [NGD] 31 ¶  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32  Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven...
Woorden hebben kracht

Woorden hebben kracht

Het is al weer even geleden dat ik mijn laatste overdenking schreef maar dat is niet zonder reden. De afgelopen weken, en nog steeds, was het nog druk hier. Zo zijn onze woningen aan het renoveren en onze straat lijkt nu eerder op een bouwplaats dan op een woonerf....
Een stukje geschiedenis van Israël

Een stukje geschiedenis van Israël

Vanaf het jaar 70 tot 1948 had geen van de heidenvolken liefde voor het land Israël. De Romeinse periode – Tot het jaar 325 na Christus De Byzantijnse periode – Van het jaar 325 tot 614 na Christus De Perzische periode – Van het jaar 614 tot 634 na...
Een vrijplaats in Jezus Christus

Een vrijplaats in Jezus Christus

Hoezeer zijn we niet geneigd om over dingen heen te lezen als we aan het lezen zijn in Gods Woord. Zo werd ik jaren geleden gewezen op de vrijsteden zoals beschreven in Numeri 35. Een stukje waar je snel over heen leest maar als je je hier in verdiept blijkt er meer...
Vergeving en de weg naar genezing

Vergeving en de weg naar genezing

Door Martin Jung De afgelopen week zat ik een christelijke film te kijken. Ik zag daar voorbeelden van hoe wreed mensen kunnen zijn maar niet alleen in films kun je dit waarnemen. Ook in het nieuws zie je met grote regelmaat beelden voorbij komen hoe wreed mensen...