De pijn die van binnen zit

Martin Jung

28 jul, 2023

Gisteravond had ik mijn shirt uitgetrokken alvorens te gaan douchen, ik keek naar mezelf in de spiegel en zag daar in mijn spiegelbeeld de littekens uit het verleden. Gemaakt door artsen t.b.v. noodzakelijke operaties. In ons leven maken we van alles mee, goede dingen maar ook vele minder goede dingen. Zaken die grote littekens achter laten in ons hart, zaken die ons hart zeer erg kunnen verwonden.

Kort geleden waren mijn vrouw en ik op een terras in  Den Haag een kopje koffie aan het drinken. De dame die ons kwam bedienen had op beide armen veel flinke littekens op beide armen, rechts lichter van kleur en links zagen ze er iets verser uit. Mijn gedachte dwaalde af naar haar. Hoeveel pijn moet iemand hebben om zo iets bij jezelf te doen? Hoeveel pijn kan een mens verdragen?

Verwondingen veroorzaakt door verlies van dierbare of dramatische gebeurtenissen. Ze kunnen ons van binnen totaal kapot maken en op dat moment lijkt het wel alsof het nooit meer goed komt. En ik weet het, ik ben zelf op dat punt geweest.

De grote vraag is natuurlijk, hoe kom je er uit. Tijd? Heelt tijd werkelijk alle wonden? Ik denk het niet, het zal de wonden misschien minder scherp maken maar verdwijnen zullen ze niet. Maar wat dan wel? Het enigste wat voor mij werkte was Here Jezus te zoeken. Hij gaat verder dan de tijd en welke andere weg dan ook.

Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, opgestaan en naar de Vader gegaan op hemelvaart. We hebben dus een levende God, een God die ons vooral van binnen wil genezen. Het enige wat we hoeven te doen is ons hart aan Hem te geven. Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Onze zonde belijden. Zijn striemen zijn onze genezing. Aan het kruis heeft Hij onze pijn op zich genomen.

Leg daarom een gebroken en verbrijzeld hart aan de voeten van het kruis. Jezus kan en wil ook jou genezen. Mooie tekst maar ik kan er helemaal niks mee zul je misschien denken. Als ik dit zo zou lezen had ik dat misschien ook wel gedacht. Ok, maar wat kun je er dan mee en hoe doe je zo iets dan?

Om te beginnen is het goed om te melden dat er geen vaste route is naar genezing of naar Gods plan met ons leven. Gods gaat met een ieder een eigen weg. Ieder mens is uniek en daarom heeft Gods een uniek plan met een ieder van ons. Om hier achter te komen zul je dicht bij God moeten leven.

De eerste beslissing die je moet nemen is de vraag of je het alleen wil doen of niet. Natuurlijk kun je het alleen doen. Je kunt alleen op je knieën gaan. Maar is dit wat Gods Woord er over zegt, en dus is wat God wil dat je doet? In de eerste hoofdstukken van Handelingen in de bijbel kun je lezen over het ontstaan van de eerste kerk, er zijn dus onderlinge samenkomsten. Met andere woorden, de mensen komen samen om te horen over het geweldige offer van de Here Jezus en hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor jou en mij. Ook als je de brieven er na leest zie je steeds dat de schrijver zich richt tot de gemeente.

Je hoeft het dus niet alleen te doen, sterker nog, het is juist de bedoeling om het niet alleen te hoeven doen. Wat je kunt doen is een kerk te zoeken. Zoek een kerk/gemeente waar jij je bij thuis voelt. Wat vooral belangrijk is, is dat je een gemeente zoekt waar de Here Jezus centraal staat, bv een evangelische of pinkstergemeente maar er zijn heel veel soorten en maten. Zoek daar een oudste of andere kerkleiding en geef je hart aan de Here Jezus. De kerkleiding kan je hier heel goed bij helpen. Het spreek voor zich dat als je wel al bij een kerk aangesloten bent de weg naar de kerkleiding en/of vertrouwenspersoon dichtbij is.

Ok, laten we er vanuit gaan dit je dit gedaan hebt, ben je er dan. Ben je dan genezen, lichamelijk en/of geestelijk? Zoals ik hierboven al schreef is dit voor een ieder weer anders en kan uitsluitend beschrijven hoe het in mijn geval is. En wel tot en met het moment van schrijven. Zolang een mens leeft zal hij of zij, als het goed is, steeds dichter bij God komen en groeien in het geloof in Hem. Wat zeker een belangrijk ding is, is het deelnemen aan kerkelijke taken, Bijbelstudies, bidstonden en al wat meer is in de kerk waar je komt. Dit zal je helpen om te groeien als Christen.

Is dit genoeg zul je je misschien afvragen. Dat ligt er aan. Om een echte relatie met Jezus te krijgen is het absoluut noodzakelijk dat je een 100 procent keuze voor Hem maakt. Een echte bekering dus. Ok, leuk maar want houd dit dan in? Je zult een radicale keuze moeten maken en je oude leven vaarwel moeten zeggen. Alles wat niet van God is de rug toe keren. Het zou zelfs kunnen dat sommige mensen niet meer passen in het nieuwe leven, of bepaalde activiteiten die er niet meer bij passen. Hoe dichter je bij God leeft des te meer wordt duidelijk wat wel en niet van God is. Soms gaat dit snel maar dit kan ook een proces van jaren zijn. Dat is voor iedereen anders. Mijn gebed voor jou is dat dit snel mag gaan.

Amen en Gods rijke zegen gewenst.

Lijst van kerkgebouwen in Nederland

0 reacties

Een reactie versturen