Een vrijplaats in Jezus Christus

Martin Jung

29 nov, 2023

Hoezeer zijn we niet geneigd om over dingen heen te lezen als we aan het lezen zijn in Gods Woord. Zo werd ik jaren geleden gewezen op de vrijsteden zoals beschreven in Numeri 35. Een stukje waar je snel over heen leest maar als je je hier in verdiept blijkt er meer in te zitten als gedacht.

Hier een link naar het bewuste stukje in de HSV vertaling:

https://www.bible.com/nl/bible/1990/NUM.35.HSV

In vs 7 lezen we dat er 48 steden aan de Levieten gegeven moesten worden, hoe belangrijk ook wil ik het hebben over wat hierna komt. Vanaf vs 11 lezen we dat er vrijsteden aangewezen moesten worden. Deze zes vrijsteden maakte deel uit van de 48 Levietsteden die in vs 7 zijn genoemd. Ook dat staat uitvoerig beschreven hier. In Deuteronomium 19:5 staat een realistisch voorbeeld genoemd hoe een ongeluk kan gebeuren.

Stel dat de ene persoon een ander dode dan kon dat opzet zijn maar het kon ook een ongeluk betreffen. Nu was het een andere tijd dan nu en in die tijd bestond er zoiets als bloedwraak. Bloedwraak was een middel om het evenwicht te herstellen dat verbroken was door moord. Als er iemand vermoord was, mocht de familie wraak nemen en op zijn beurt de moordenaar doden. De wraak werd in principe uitgevoerd door de (oudste) zoon. Maar als er geen zoon was, dan kon een ander familielid optreden als bloedwreker.

Dit was precies het doel waarvoor er de vrijsteden waren. Maar laten we eerst eens kijken welke steden dit waren:

De steden in het westen tussen de middelandse zee en de Jordaan

  • Kedes in Galilea (Heilige plaats)
  • Sichem in Efraim (Schouder)
  • Kirjath-Arba in Juda (Vierhoekige stad)

De steden in het oosten aan de andere kant van de Jordaan

  • Bezer op de hoogvlakte van de stam Ruben (goud)
  • Ramoth in Gileat van de stam Gad (hoogten)
  • Golan in Basan van Manasse (gevangenschap/ballingschap)

Dit zijn dus de zes vrijplaatsen maar dit waren niet de enige zes. Er is er namelijk nog een. De hoorns van het altaar te Jeruzalem. Het vasthouden van de hoorns was ook een vrijplaats. In de Bijbel staan 2 personen met name genoemd die dit gebruikte, het heeft ze alleen niet mogen baten. ( 1 Koningen 1:50-51, 1 Koningen 2:28).

Hoe geweldig is het om nu te weten dat deze 7 vrijplaatsen zijn vervangen door het geweldige offer dat de Here Jezus voor ons bracht aan het kruis en dat Hij is opgestaan uit de dood en dat wij een levende God hebben die voor ons een vrijplaats mag zijn. Wij mogen altijd naar Hem toe, bij Hem zijn wij altijd veilig. Hij is een veilige schuilplaats!

Amen

0 reacties

Een reactie versturen