De zeven kruiswoorden

Martin Jung

22 feb, 2023

De kern van het evangelie is dat de Here Jezus voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Toen de Heer aan het kruis hing heeft Hij nog zeven keer iets gezegd, we noemen dit “De zeven kruiswoorden”. Hieronder een lijst met deze kruiswoorden den de plaats waar ze in de bijbel gevonden kunnen woorden.

  1. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. (Lucas 23:34)
  2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. (Lucas 23:43)
  3. Dat is uw zoon. en Dat is je moeder. (Johannes 19:26-27)
  4. Eli, Eli, lema sabachtani? of Eloï, Eloï, lema sabachtani? (Matteüs 27:46, Marcus 15:34, Psalm 22:2)
  5. Ik heb dorst. (Johannes 19:28)
  6. Het is volbracht. (Johannes 19:30)
  7. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. (Lucas 23:46, Psalm 31:6)

0 reacties

Een reactie versturen